photo

(Source: issietheshark, via agrund)

photo

blejz:

Kanashimi no Belladonna
Eiichi Yamamoto 1973

blejz:

Kanashimi no Belladonna

Eiichi Yamamoto 1973

(via time-waits-for-no-onee)

photos

photo

photo


Katy Keene # 32 (1957)

Katy Keene # 32 (1957)

(Source: vintagegal, via time-waits-for-no-onee)

photo

talisman:

Norman Lindsay

talisman:

Norman Lindsay

(Source: ella-luci-bel, via quantumflowers)

photo

soltreis:

what’s left of you now?a quiet novelty

soltreis:

what’s left of you now?
a quiet novelty

(via quantumflowers)

photo

photo

photo

photos

lanamusic:

FASHION MAGAZINE

(via diamondsanddelrey)

photos

photo

photo

lanamusic:

Rolling Stone Magazine

lanamusic:

Rolling Stone Magazine

(via diamondsanddelrey)

photos

Von Follies by Dita Von Teese // Valentine’s Day 2014 (x)

(Source: margadita, via suicideblonde)